Kérdése van gyermekével kapcsolatban? Segítünk!

Általános tudnivalók

 

Előtanulmányok: az ÁOK harmadik évének sikeres teljesítése

Alternatív kollégium címe: Gyermek- és ifjúságpszichiátriai mentálhigiéné - kötelezően választható alternatív kollégium

Elmélet: 14 óra

Gyakorlat: 16 óra

A félév elfogadásának feltétele: Gyakorlatokon való részvétel, melyből egy hiányzás igazolt lehet. Több hiányzás esetén a gyakorlat pótlását lehetővé tesszük.

Vizsga: kollokvium (első időpontban írásbeli tesztvizsga; aki ezt elmulaszja: szóbeli vizsga)

Tanulmányi felelős: Dr. Dochnal Roberta

Javasolt irodalom:
Vetró Á.: Gyermekpszichiátria. In: Maródi L. (szerk.): Gyermekgyógyászat, Medicina 2006
Vetró Á.: Gyermek- és ifjúságpszichiátria, Medicina 2008