Kérdése van gyermekével kapcsolatban? Segítünk!

Állam- és Jogtudományi Kar

Családjogi szakjogász képzés

  • Pszichiátria (6 óra)
   Előadó: Dr. Szabó Krisztina

   A kurzus felöleli a pszichiátria rövid történetét, a pszichiátriai betegségek kialakulásának teoretikus modelljeit, a betegségszemlélet bio-pszicho-szociális eredetét. Kitér a pszichiátria társadalmi vonatkozásaira.
   A kurzus elemzi a pszichés zavarok tüneteit, a klasszifikációs rendszerek alapján ezekből a pszichiátriai szindrómák kialakulását.
   A következőkben kitér a pszichiátriai betegségek kivizsgálási módszereire (interjú, anamnézis, státusz), az alkalmazott laboratóriumi és képalkotó eljárásokra.
   Ezt követi az egyes pszichiátriai betegségcsoportok (organikus betegségek, pszichoaktív szerek használata, Szkizofrénia, hangulatzavarok, neurotikus betegségek, testi tünetekben megnyilvánuló zavarok, szexuális és felnőttkori személyiségzavarok) tárgyalása.
   A kurzus áttekintést ad a pszichoterápiákról, a pszichiátriai rehabilitáció kérdéseiről.
   A kurzus ismerteti a pszichiáter szerepét az egyes családjogi perekben (gondnokság alá helyezés, szerződéskötés, végrendelkezés).

   Javasolt irodalom:
   Füredi J.: A pszichiátria magyar kézikönyve Medicina Kiadó Budapest 2004
   Huszár I. Kuncz E.: Igazságügyi pszichiátria Medicina Kiadó Budapest 1998

    

  • Gyermek- és ifjúságpszichiátria (6 óra)
   Előadó: Dr. Vetró Ágnes

   A kurzus ismerteti a gyermek és ifjúságpszichiátria sajátos vizsgálómódszereit, az életkor-specifikus egyéni és családdiagnosztikát.
   Tárgyalja a különböző nevelői módszereket, és ezek hatását a gyermek személyiségfejlődésére.  Ismerteti az egyes pszichopatológiai tünetek (szorongás, agresszivitás, depresszió, szociális kapcsolatok, étkezés, gondolkodás) kifejlődését a gyermek különböző életszakaszaiban. Ezt követi a gyermekkorra jellemző kórformák -viselkedészavar, figyelemzavar hiperaktivitás (ADHD), szorongásos betegségek (iskolafóbia, kényszerek, alvászavarok), étkezési zavarok, tanulászavarok, ürítési funkciók zavarai, autizmus spektrum betegségei – részletes tárgyalása.
   Ismertetésre kerülnek a családon belüli gyermekbántalmazás (fizikális és szexuális) személyekben (szülő, gyermek) rejlő okai.
   Ismertetésre kerülnek a gyermekkorban specifikus terápiák, családterápia, mediáció.
   Részletesen tárgyalja a kurzus a pszichiáter szerepét a gyermek-elhelyezési perekben.

   Javasolt irodalom:
   Vetró Á.: Gyermek és Ifjúságpszichiátria In: Oláh É. (szerk): Gyermekgyógyászati kézikönyv Medicina 2004